d-a-z.hr

„Socijalistički spomenici i modernizam“ naslov je dvodnevnog međunarodnog simpozija koji se održava 6. i 7. studenog u Multimedijalnom institutu MAMA u Zagrebu.

Međunarodni dvodnevni simpozij Socijalistički spomenici i modernizam osvrće se na problem historizacije socijalističkih spomenika kako u terminima povijesti umjetnosti tako i s obzirom na historiju nekadašnjih socijalističkih država i emancipatornih borbi koje su inspirirale Modernizam. Povezujući istraživače iz različitih polja i disciplina simpozij postavlja pitanja spomeničke forme i stila, prostornog planiranja te komemorativnih praksi koje se pojavljuju i na Istoku i na Zapadu kroz 20. stoljeće.


Modernizam će ovdje biti uzet kao društveno-politička baza čija su (ideološka) nadgradnja spomenici trebali biti, to jest, socijalizam će biti shvaćen prije svega i kao modernistički projekt. Razumijevajući modernizam ne samo kao period u povijesti umjetnosti već kao socijalnu i političku praksu, preispitati će se sličnosti i razlike memorijala u socijalističkim zemljama sa njihovim Zapadnim inačicama.

Propitujući, pak, propadanje i rušenje socijalističkih spomenika nakon pada Željezne zavjese, kao i nedavne pokušaje njihove valorizacije sa pozicije materijalističke historije simpozij će sa osvrnuti na estetičku fetišizaciju
Modernizma danas te na pokušaje njegove aproprijacije u kanone nacionalnih umjetnosti.
Organiziraju: Lana Lovrenčić, Tihana Pupovac, BLOK
Moderiraju Dafne Berc, Lana Lovrenčić & Tihana Pupovac

RASPORED

PETAK, 6.11.2015.
10:00 – 10:30 Uvodni govor
10:30 – 13:30 Heroj, partizan, radnik: figure modernosti
Rachel Aumiller Pronalaženje Antigone među duhovima Slovenije
Tomislav Augustinčić Narodni heroj, spomenik i društvena memorija. Rade Končar usred socijal(ističk)nih/ modernističkih projekata i proizvodnih paradigmi
Owen Hatherley Spomenici veličanstvenom porazu — Socijalistička memorijalna umjetnost u Velikoj Britaniji

13:30 – 15:00 Pauza za ručak
15:00 – 18:00 Normalizacija socijalizma
Aneta Vasileva, Emilia Kaleva Napajanje socijalizma: Bugarski socijalistički spomenici u 21. stoljeću
Vlada Kulić Odupiranje orijentalizaciji
Agata Pyzik Zagrobni život spomen-obilježja Crvenoj armiji u Poljskoj: Međunarodna perspektiva
18:20 – 19:00 Diskusija

SUBOTA, 7.11.2015.

10:00 – 13:00 Prostori post-socijalizma
Romeo Kodra Arhitektonski monumentalizam u tranzicijskoj Albaniji
Goran Janev Teret prošlosti: osporavanje socijalističke baštine u Makedoniji
Iva Grubiša Tko se na Trešnjevci sjeća? Spomen obilježja partizanskim tiskarama između društvene memorije i zaborava

13:15 – 14:00 Milan Rakita Nelagodnost u modernizacijskom diskursu
14:00 – 14:20 Pauza za kavu
14:20 – 15:00 Diskusija

Simpozij se održava u sklopu međunarodnog suradničkog projekta Heroes We Love

 

Socijalistički spomenici i modernizam

Leave a Reply