gradio.me

Kako izgleda situacija u Španiji, gdje je investitorski (ili špekulativni) urbanizam već odavno uzeo maha, i koje su njegove posljedice možete čuti u Milicinom izlaganju.

Milica Leković je jedan od osnivača Centra Arhitekture, a trenutno je na svojim doktorskim studijama na odsjeku za Urbano i Regionalno Planiranje u Madridu, gdje se fokusira na istraživanja vezana za polje urbane kompleksnosti.

Špekulativni urbanizam u Španiji

Leave a Reply