Spriječite bahatost investitora "Cristal Rivijera"

Savjet Mjesne zajednice Petrovac zatražio je od gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, da kanalizacionu pumpnu stanicu u tom mjestu, koja je mimo planske dokumentacije nedavno izmještena, vrati na staru lokaciju. Upravo izmještanjem ove pumpne stanice iz atara hotelskog kompleksa „Kristal Rivijere“ dovelo je do niza ekoloških incidenata, izlivanja kanalizacije na plažu, što je izazvalo revolt mještana, te kulminiralo velikim otvorenim pismom novoformirane mjesne zajednice, upućenog na adresu, ne samo prvog čovjeka Budve već i svih relevantnih državnih institucija.

U otvorenom pismu, koje su potpisali članovi savjeta Mitar Goliš, Ilija Kaloštrović, Petar Odžić, Dragan Zenović, Mirjana Gregović, Stevo Radović, Marina Zec Medin i Đorđe Medin, zahtijeva se od Rađenovića da pod hitno izmijeni odluku o izgradnji objekata od opšteg interesa, kojom je u skopu projekta prečišćavanja otpadnih voda predviđena nova lokacija za kanalizacionu pumpnu stanicu.

„Apelujemo na nadležne lokalne i državne organe da nalože nesavjesnim i bahatim investitorima da pumpnu stanicu vrate u prvobitno stanje na planskom dokumentacijom predviđenu lokaciju. Želio da upoznamo javnost o gorućem problemu građana Petrovca. Riječ je o bespravnom rušenju postojeće kanalizacione pumpne stanice, koja je upotpunosti  rekonstruisana 2007. godine i njenom izmještanju, odnosno građenju u trupu petrovačkog obalnog šetališta. Za rušenje i izmještanje ovog infrasruktrunog objekta na koji je povezana kompletna kanalizaciona mreža grada, i koji ispumpava kanalizaciju u podmorski ispust, nije izdato odobrenje. Stanica je nestručno i nesavjesno izmještena u trup obalnog šetališta, a separator za čvrsti otpad je uklonjen.  Planskim dokumentima DUP Petrovac- centar i izmjenama i dopunama Prostornog plana, potvrđena je postojeća lokacija za pumnpu stanicu, na kome je do izmještanja i bila“, navode potpisnici otvorenog pisma.

Parcela na kojoj je pumpna stanica bila, u valsništvu je HG „Budvanska rivijera“, a na kojoj je u toku izgradnja hotela „Kristal Rivijera“.

„DUP- om nije bila predviđena nova izgradnja na parceli na kojoj je donedavno postojala kanalizaciona pumpna stanica, jer je ona u zoni morskog dobra. U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Zakonom o morskom dobru, izdavanje odobrenja za novu izgradnju u zoni morskog dobra, moguće je isključivo na osnovu Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro i državnih studija lokacija. Državna studija lokacija za ovu parcelu nije izrađena“, poručuju.

Oni ističu da se u tri građevinske dozvole, koje je izdalo Ministartsvo održivog razvoja i turizma za izgradnju o rekonstruciju hotela „Krista Rivijera“, ne pominje rušenje i izmještanje pumpne stanice.

„Nestručnim i nezakonitim izmještanjem pumpne stanice u trup šetališta, postignuto je da se šahta kanalizacionog rezervoara nalazi na 1, 5 metara od ograde gradilišta hotela, bez mogućnosti postavljanje objekta i zaštitnog zelenila. Tako će gosti bazena ekskluzivnog hotela sa pet zvjezdica, moći, ne samo da osjete nepoželjne mirise, već i da „uživaju“ u pogledu na otvorenu kanalizacionu jamu i servisiranje pumpe. Ne moramo biti stručnjaci da bi letimičnim pogledom sa Lazareta, da Petrovac kakav smo do samo prije par godina unazad imali, više ne postoji“, zaključili su oni.

FullSizeRender.jpg

Uzurpirao put 

Iz Mjesne zajednice navode da je investitor hotela „Kristal Rivijera“  učinio i druge bespravne uzurpacije prostora.

„Širina obalnog šetališta je bez ikakvog pravnog osnova preplovljena, postavljenom gardilišnom ogradom i na tom prostoru se izvode građevinski radovi. Pješačka staza je ujedno jedini kolski pristup za slučaj nužde, do nekoliko stambenih objekata. Staza je toliko sužena da u slučaju izbijanja požara na nekoj od pomenutih kuća, ili na malom brdu, vatrogasno vozilo neće moći stići do njih. Takođe, lokacija dva krana na ivici katastarske parcele, uslovljava svakodnevnu uzurpaciju postojeće kolske saobraćajnice, jer kamioni sa građevinskim materijalom ne mogu da uđu u parcelu hotela „Rivijera“ i „Kristal Rivijera“, pa se istovar odvija na ulici uz prekid odvijanja saobraćaja. Težini uzurpacije doprinosi i činjenica da je to glavna ulica koja vodi do škole i vrtića i jedina koja vodi do vatrogasne i policijske stanice, te plaže Lučice“, navode u Mjesnoj zajednici Petrovac.

Spasite nas mega investitora

Kako navode u MZ Petrovac, novi investitori u Petrovcu su „veliki samo u svojim sebičnim interesima i težnjama da maksimalno uzurpiraju prostor“, te ističu da nijesu prepoznali benefite koje donose investitori mega građevina.

„Dosadašnja iskustva govore da se velikim investitorima dešavalo da budu „uhvaćeni“ u ne plaćanju turističke boravišne takse, izbjegnu plaćanje komunalija za oko 1. 400 kvadrata zbog „tobože“ zagubljene projektne dokumentacije osnovnog hotela. Da podnesu zahtjev za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju objekta koji nije sagrađen i da traže da se u njihovom slučaju retroaktivno primjeni odluka o oslobađanju plaćanja komunalija za hotele sa pet zvjezdica, traže o trošku lokalne samouprave izgradnju „javnog“ tunela kroz malo brdo, budu uhapšeni u inostranstvu, grade nove objekte u zoni morskog dobra, da u više navrata ispuštaju fekalne vode direktno na plažu i u more… Da nijesmo svjedoci svega ovoga rekli bismo, to je nemoguće i nije istina“, zaključuju.

 

Spriječite bahatost investitora “Cristal Rivijera”

Leave a Reply