STEP_GRAD2016 – Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 12. međunarodna naučno-stručna konferencija, biće održana 7. i 8. decembra 2016. u Banjoj Luci.

file-page1

 

Organizator Konferencije je Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a suorganizatori Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Inženjerska komora Republike Srpske, te Privredna komora Republike Srpske, JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Arhitektonski fakultet Univerzitetа u Beogradu.

 

Cilј Konferencije je da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polјu graditelјstva sa naglaskom na proces integralnosti i interdisciplinarnosti. Programom Konferencije su obuhvaćene aktuelne teme iz oblasti arhitekture, urbanizma, građevinarstva, geodezije i srodnih naučnih diciplina, sa posebnim osvrtom na obrazovanje u savremenom graditelјstvu. Očekuje se da će naučnici i stručnjaci različitih profila koji se bave graditelјstvom kroz savremene i raznovrsne teme razmijeniti svoja iskustva i ukazati nanove trendove i dostignuća u graditelјstvu.

 

Informacije za autore, uputstva za prijavu radova i sve ostale informacije možete pronaći na internet prezentaciji Konferencije http://stepgrad16.aggfbl.org/.

PRVO OBAVJESTENJE I POZIV
FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS

STEP_GRAD2016 – Savremena teorija i praksa u graditeljstvu

Leave a Reply