vizkultura.hr

Davor Mateković / PROARH – ‘Stone House’

1

Projekt: ‘Stone House’
Autor: Davor Mateković / PROARH
Suradnica: Bojana Benić
Lokacija: Lukovo Šugarje
Površina parcele: 266 m2
Brutto površina: 150.8 m2
Projektirano: 2012. – 2013.
Izgrađeno: 2014.
Fotografije: Damir Fabijanić

2

O projektu:
Kamena kuća u Lukovom Šugarju u svojoj biti interpretira maksimu ”less is more”. Skučena parcela u zbijenoj matrici divlje ”vikend” izgradnje, samo na par koraka od morske obale, investitoru je neizbježno ljetno odredište, a projektantu izazov projektiranja s mnogobrojnim zadatostima i ograničenjima.

Mala površina parcele uvjetovala je da položaj novog objekta bude na minimalnim odmacima i paralelno s granicama parcele, kako bi se dobila maksimalna korisna površina. Tlorctni oblik uvjetovali su i želja za otvaranjem pogleda prema moru, očuvanje postojećeg stabla pittosporuma, formiranje terase u parteru i odvajanje od najbližih susjeda. Kako bi se zadovoljile potrebe korisnika , prostorije se smještaju na 3 etaže.

4 6 7

Tako dobiveni poligonalni tlocrt svojom je razvedenošću nametao potrebu za minimalističkim volumenom i izbjegavanju suvišne dekorativnosti ukupne forme. Položaj kuće blizu mora, i to na području poznatom po ekstremnim naletima bure, zahtjevao je oblikovanje volumena i pročelja koje bi odgovaralo podneblju i specifičnostima lokacije-velika koncentracija soli, visoke temperature ljeti, jaki udari vjetra. Kuća se realizira kao kompaktni, zatvoreni poliedar, čvrsti volumen obložen sa svih strana jednakim materijalom-kamenom, kao autentičnim materijalom najpogodnijim za održavanje. Krovne plohe su riješene kosinama radi lakše odvodnje i obložene jednakim kamenom kao vertikale pročelja.

Lišena svega osim nužno potrebnog, ova je kuća primjer kako jezgrovit program i asketski pristup oblikovanju mogu isproducirati ugodan i funkcionalan prostor.

5

11  9

10

3

13  12

Model

Model

Model

Model

Više o autorima:
www.proarh.hr

‘Stone House’

Leave a Reply