ingkomora.me

Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata – Inženjerska komora Crne Gore je na sjednici održanoj 31.03.2015. donio odluku o ko-sponzorstvu Druge međunarodne konferencije sa izložbom S.ARCH – Okruženje i arhitektura, koja će biti održana u Budvi (Crna Gora) 19. i 20. maja 2015.godine u hotelu Maestral. Na taj način, za zainteresovane inženjere arhitekture – članove Inženjerske komore Crne Gore (Strukovne komore arhitekata) obezbijeđeno je 20 mjesta za učešće na pomenutoj konferenciji.

Cijena kotizacije iznosi 85.00 eura (za registracije do 12.maja 2015.godine), odnosno 160.00 eura (za prijave od 13. maja 2015.godine).

Strukovna komora arhitekata će za prvih dvadeset (20) prijavljenih arhitekata – članova IKCG, zainteresovanih za učešće na konferenciji, obezbjediti pomoć u iznosu od 45,00 evra za registraciju po osobi.

Rok za prijavljivanje je do 20. aprila 2015.godine, na
e-mail : info@sacg.me
mob:    069 61-37-37,
kontakt osoba Aleksandar Tomović

Organizatori su na drugu S.ARCH konferenciju pozvali renomirane svetske arhitekte, da kroz svoje projekte diskutuju na temu okruženja i arhitekture, čime nastavljaju prošlogodišnji uspješno realizovani skup.  Ova stručna i interdisciplinarna okupljanja imaju za cilj da skrenu pažnju na temu održive arhitekture, animiraju javnost i iniciraju dijalog sa domaćim arhitektama i stručnjacima, stvarajući platformu za razmjenu ideja i iskustava, te predstavljanje novih dostignuća i znanja.

Konferenciju sačinjavaju predavanja po pozivu, na kojima će eminentni predavači ukazati na odnos svoje arhitekture prema okruženju; izložba na kojoj učesnici konferencije imaju priliku prikazati radove iz oblasti arhitekture, i diskusija na kojoj bi predavači i ostali učesnici konferencije razmenili mišljenja i iskustva.

Pozvani predavači:

Winy Maas – MVRDV Holandija

Dietmar Eberle – baumschlager eberle Austria

Julien de Smedt – JDS Architects Danska

Luca Nicoletti – NICOLETTI ASSOCIATI Italija

Idis Turato – Hrvatska

STRUKOVNA KOMORA ARHITEKATA/ IKCG SUFINANISRA UČEŠĆE SVOJIM ČLANOVIMA NA KONFERENCIJI S.ARCH

Leave a Reply