designed.rs

Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom „Sunce"

 Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom „Sunce” projektovao je arhitekta Predrag Milutinović.

Lociran u naselju Bežanijska kosa, Centar za smeštaj i dnevni boravak osoba sa invailditetom je projektovan sa jednostavnim pristupom, nenametljivo, kao svojevrstan spoj tradicije i modernog izraza.

Asketski tretirajući prostor, autor je projektovao neopterećujući se onim šta objekat treba da predstavlja, već kome treba da služi!

Ovaj objekat je takođe jedinstven i po celokupnom pristupu investitora i projektanata, kao i prema vrednostima koje nosi. Naime centar “SUNCE” je zadužbina kompanije „Delta holding” koja je ustupljena na korišćenje Beogradu.

To je prva zadužbina nakon 70 godina, projektovana u skladu sa inostranim normama i standardima primerena našim korisnicima, sa osluškivanjem i brižljivim odnosom prema korisnicima i njihovim željama.

Prednost ove saradnje ogleda se u tome što je investitor imao svest da treba da prepusti autoru i projektantima da usmereno izgrade objekat po meri korisnika, vremena u kome se živi, koji će da traje dugo, a ne po meri koja bi samo odgovarala spoljnjem prikazivanju Zadužbine kao takve.

Objekat je prema nameni ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa invaliditetom bilo kog tipa. Objekat je namenjen za dnevni boravak, sa mogućnošću prenoćišta 9 lica u izostanku roditelja ili staratelja.

Namenjen je za rad sa različitim tipovima i dobi korisnika, radi njihove edukacije i što bolje inkluzije i socijalizacije.

Površina parcele iznosi 3234 m2. Površina prizemlja objekta je 1408 m2 (ukupno pod objektom sa ekonomskim dvorištem 1484 m2). Površina sprata iznosi 1273 m2 (otvorene terase 595 m2), dok je ukupna površina objekta 2681 m2. Zelene površine pokrivaju približno 1000m2. Parking mesta – 42 + 8 za osobe sa invaliditetom.

Centar „Sunce” izgrađen je na dva nivoa. Prema strukturi prostora, u prizemlju objekta nalaze se: dnevni boravci za po 6 korisnika, međusobno povezani, (4 boravka), sa kompletnim sanitarnim blokovima i ulaznim zonama; radionice (stolarska, zanatske…); ordinacije logopeda, pedagoga/psihologa, zubara/lekara; sociologa; senzorska soba, relaksacija; administracija; kuhinja (centralna sa isporukom drugim centrima, urađena po HCCP standardima; trpezarija; sala za fizičke aktivnosti/predstave; centralni otvoreni prostor; kafe za roditelje, kancelarija za savetovanje; unutrašnja bašta.

Na spratu se nalaze boravci za 15 korisnika (međusobno povezani) ,(3 boravka), sa kompletnim sanitarnim blokovima i ulaznim zonama; radionice za sapune, kartonažu,čestitke…; multifunkcionalni prostori, prostor za izložbe; otvorena terasa multifunkcionalna.

Dvorište je multifunkcionalno,ozelenjeno, opremljeno sa dečijim igralištem sa spravama i specijalnom podlogom. Tu su leje za sadnju biljaka i povrća, kultura i mini voćnjak, a predviđeno je i ekonomsko dvorište za isporuke i dopremanje.

Objekat se prema dolaznim saobraćajnicama u jednoj zoni poklapa sa regulacionom linijom, čime se obodno zidovi tretiraju kao granica, ograda, bedem, otvara se veći prostor za unutrašnje dvorište čija je orjentacija celodnevno pod suncem.

Zauzetost u prizemlju nadomeštena je dodatkom krovne terase čime se ostvaruje gornje dvorište i omogućava višenamsko korišćenje objekta.

Fotografije: Ana Kostić
„Sunce”

Leave a Reply