Ova fasada, koja podsjeća na igricu Tetris, pripada zgradi koju su projektovale francuske arhitekte Musafir. Zgrada sa nejednakim prozorima, od kojih su neki uokvireni drvenim ramom, obezbjeđuje relaksaciju, rad i stanovanje.

Projekat Musafir arhitekata je dio šireg urbanističkog programa čiji je cilj obnova zapostavljenih dijelova grada u sjevernom Parizu. Akcioni plan, koji je razvijen u tijesnoj saradnji između grada, lokalnih udruženja i vlasnika zemljišta, uključivao je nove i renovirane stambene objekte sa niskom rentom, kao i studije za umjetnike i muzičare.

Tri parcele koje su povjerene Musafir arhitektama se nalaze na dvijema uskim paralelnim ulicama, koje razdvaja dugi niz niskih kuća; privatna bašta u sredini omogućila je vizuelnu interakciju između dva dijela projekta. Na ove tri parcele je sagrađeno devet stambenih jedinica i tri umjetnička studija.

Autori su projektom nastojali da se uklope u postojeće naselje u odnosu na njegovu veličinu i gustinu stanovanja, a da pritom budući stanari dobiju što više prostora i prirodne svjetlosti. Standardi koji su ustanovljeni za socijalno stanovanje strogo ograničavaju veličinu stanova, pa su arhitekte odlučile da diferenciraju unutrašnji volumen, stvarajući tako dodatni prostor, čime je dobijena veća količina dnevne svjetlosti.

 Savršena usklađenost sa postojećim objektima i identičan tretman fasada obezbjeđuju kontekstualnu integrisanost objekata, brišući razlike između starog i novog. Štuko kreč na fasadama prati teksturu okolnih fasada; većina prozorskih otvora je tradicionalnih proporcija. Čak su i prozorski kapci urađeni u istoj štuko tehnici, tako da prozori kada se zatvore praktično „nestaju“ na fasadi.

Ova ujednačenost u eksterijeru je ispraćena zajedničkim obrascem i u enterijeru. Sve tri zgrade imaju po jedan stan na spratu; svaka dnevna soba ima dvostranu orjentaciju (sjever-jug). Cik –cak raspored dnevne i noćne zone je omogućio i razliku u svijetloj visini -3.40m u dnevnoj sobi nasuprot 2.60m u spavaćoj.

Zahvaljujući uklapanju omotača objekata u okolinu, omogućeno je da se prozori naglase velikim drvenim ramovima, kojima se ističe povećana visina dnevnih soba. Ovaj princip je jednako primjenjen kod stanova i kod ateljea, čime se ustvari naglašava savremena tendencija stapanja stambenih i radnih prostora.

cubeme.com

“Tetris” – socijalno stanovanje i umjetnički ateljei – Musafir arhitekte

Leave a Reply