superprostor.com

Ben Tolman - Some - tuš na papiru

Ben Tolman – Some – tuš na papiru

Think Space i Grad Zagreb raspisuju međunarodni, javni, anonimni, jednostepeni, konceptualni arhitektonsko – urbanistički konkurs THINK public SPACE u sklopu projekta „Zagreb za mene“.

Program Think Space pokrenut je 2010. od strane Društva arhitekata Zagreba kao platforma za promišljanje i eksperimentiranje u arhitekturi ciljajući na međunarodnu javnost. Kroz cikluse konkursa, simpozijuma i nekonferencija Think Space je proteklih godina povezao preko 800 učesnika iz 80ak zemalja sveta.

Ove godine Think Space doživeće posebno izdanje pod krovnom temom THINK public SPACE. Fokus posebnog izdanja programa usmeren je na javni gradski prostor. Think Space se ovom prilikom udružuje s opsežnim i ambicioznim projektom revitalizacije javnih prostora Grada Zagreba „Zagreb za mene“ kojeg provodi Društvo arhitekata Zagreb u saradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekat „Zagreb za mene“ teži podizanju kvaliteta javnih prostora u gradu Zagrebu kroz 17 intervencija uključujući javnost, struku i gradsku upravu te ujedno doprinoseći podizanju svesti i važnosti teme javnog prostora kroz projekt „Zagreb za mene“. U okviru spomenutog, kroz posebno izdanje konkursa THINK public SPACE, od učesnika će se tražiti predlozi savremenih rešenja za javni prostor na konceptualnom i teoretskom nivou istražujući mogućnosti i propitujući značenje javnog prostora u današnjem društvenom, geopolitičkom i ekonomskom kontekstu posebno u pogledu javnog i individualnog.

Madrid - Puerta de Sol

Madrid – Puerta de Sol

 

Cilj ovogodišnjeg posebnog izdanja THINK SPACE programa je postaviti temelje budućim istraživanjima, studijama, projektima i realizacijama brišući granice između arhitekture i srodnih disciplina. Od učesnika konkursa se traže scenariji koji moraju odgovoriti na gore navedena pitanja nudeći inovativna, arhitektonski i društveno održiva rješenja na nivou manjih i srednjih arhitektonskih, urbanističkih i umetničkih intervencija na realnim ili imaginarnim urbanim lokacijama. U radu se podstiče i apstrakovanje lokalnih problema te stvaranje mreže kao nositelja aktivnosti u javnom prostoru grada anticipiranjem i stvaranjem novih vrednosti u javnom prostoru.

ROKOVI

27. April 2015. – Raspis konkursa
20. Maj 2015. – Rok za postavljanje pitanja
30. Jun 2015. do 12.00 sati CET – Rok za predaju
25. Jul 2015. – Objava rezultata

ŽIRI

Aristide Antonas, University of Thessaly, Atena, Grčka
Ana Dana Beroš, Zagreb, Hrvatska
Izaskun Chinchilla Moreno, ETSAM / The Bartlett School of Architecture, Madrid, Španjolska
Jan Liesegang, Raumlabor, Berlin, Njemačka
Dr. sc. Karin Šerman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Atenska Agora

Atenska Agora

 

NAGRADE

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

1. nagrada – 5.000
2. nagrada – 3.000
3. nagrada – 1.000

Žiri konkursa može dodeliti posebna priznanja.

USLOVI UČEŠĆA

Stručne osobe i studenti arhitekture te srodnih struka imaju pravo učestvovanja na konkursu
THINK public SPACE individualno ili u sklopu tima.

Prihvata se i interdisciplinarni pristup konkursu koji je otvoren za svakoga ko se smatra sposobnim učestvovati ispunjavajući zahteve konkursa. Svaki autor ili tim ima pravo učestvovanja sa samo jednim radom, koji prethodno nije bio objavljivan ili implementiran.

Članovi žirija, njihovi zamenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač konkursnog zadatka, kao i njihovi bliski rođaci i saradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smeju učestvovati u ovom konkursu.

Učestvovanje na konkursu je besplatno.

INFO

Više informacija o konkursu možete naći na sajtu Think Space.

THINK public SPACE – Međunarodni konceptualni arhitektonski konkurs

Leave a Reply