arhitekti-hka.hr

 

 

Rezultati natječaja za idejno arhitektonsko – urbanističko rješenje I gimnazije u Osijeku


OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

i

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

objavljuju rezultate za

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE I. GIMNAZIJE U OSIJEKU

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Osječko – baranjska županija, adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek koju zastupa župan: Ivan Anušić, OIB:10383308860, telefon: +385 31 221 500; 221 830, e-mail: danijela.lovokovic@obz.hr,mrežna stranica: www.obz.hrosoba za kontakt: Danijela Lovoković, tel: +385 31 221 830.

PROVODITELJ: Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), adresa: p.p. 90, 31000 Osijek, kojeg zastupa predsjednik: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i odgovorna osoba provoditelja Damir Jukić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 3696, OIB: 36694158737, telefon: +385 91 111 8 666, e-mail: dao.osijek@gmail.com, internetska adresa: www.daos.hr, osoba za kontakt: Bruno Rechner

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Studio4m2 d.o.o. Osijek, adresa: Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek, OIB: 24648555428, Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 4147, telefon:   +385 91 2240 735, e-mail: studio4m2@os.t-com.hr

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju.

PREDMET NATJEČAJA:izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i parternim uređenjem sa sportskim igralištima.

Za natječaj koji je trajao od 16. travnja 2018.godine do roka za predaju 02.07.2018.godine regularno je zaprimljeno 24 rada. Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valoriziraonatječajne radove po sljedećim kriterijima:

  1. kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,
  2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
  3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
  4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
  5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
  6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
  7. upotrijebljeni materijali.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik OS, Ivan Anušić, župan, Predrag Rechner, dipl. ing  arh., mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., Oliver Grigić, dipl. ing. arh., Ranko Radunović, dipl. ing. arh., Ivan Hampovčan, dipl. iur., i zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh. donio je jednoglasno sljedeću odluku:

 

I. nagrada u neto iznosu 82.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 20

Autori: Maja Stanić, dia

Vojko Stanić, dia

Martina Vivoda, mag. ing. arch.

 

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4Plakat 5


 

II. nagrada u neto iznosu 51.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 16

Autor:   NOP STUDIO d.o.o.

Ivan Galić, dia

Plakati


 

 

III. nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 24     

Autori: Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Dragan Mirotić

vizualizacije: Andrija Vrdoljak

 

Grafički prilozi


 

 

IV. nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 08 

Autori: Marija Beg

Davor Bušnja

 

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4Plakat 5Plakat 6


 

 

V. nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 11

Autori: Gordana Domić

Boris Koružnjak

 

Plakat 1Plakat 2Plakat 3Plakat 4Plakat 5Plakat 6Plakat 7,


Treća nagrada na osiječkom konkursu za tim iz Crne Gore

Leave a Reply