af

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa komorom arhitekata Crne Gore i predstavnicima organizacije lica sa invaliditetom, dana 09.07.2014 godine, održali su okrugli sto na temu „Uloga arhitekata u poštovanju  propisa u  oblasti pristupačnosti objekata visokogradnje za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom”.

Događaju su prisustvovali :

Jelena Raičević, samostalni savjetnik u Ministarstvu održivog razvoja i turizma – sektor građevinarstvo,

Ivan Nedović, samostalni savjetnik  u Ministarstvu održivog razvoja i turizma,

Dejan Bašanović, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Podgorica,

Aleksandra Popović, koordinator pravnog sektora u  istoj nevladinoj organizaciji,

arh. Ljubo Stijepčevič, predsjednik Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata – Inžinjerske Komore Crne Gore,

arh. Pero Vukčević,  potpredsjednik Izvršnog odbora,

arh. Miodrag Maraš,

arh. Dragan Vuković,

arh. Igbala Kerović Šabović,

arh. Jevgenije Pavlović, kao članovi Izvršnog odbora strukovne komore arhitekata, i

Aleksandar Tomović ispred Saveza arhitekata Crne Gore.

Nakon uvodne riječi, kratko izlaganje i prezentaciju zakonskih rješenja u dijelu propisa koji regulišu uslove za pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u objekatima javne namene, održala je Jelena Raičević ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma – sektor gradjevinarstva.

Ukazano je na doslednost izmjena tog zakona, njegovu usaglašenost sa zakonima u drugim zemljama, ali i na poteškoće u sprovodjenju istog, kao i na dalje težnje da se taj proces što pre primeni i bude živ i u praksi.

U izrazito plodnoj razmjeni mišljenja o problemima kojie prate sve strane u poštovanju zakona kao i izraženoj želji da se što intezivnija saradnja odvija na dalje, istakli su se dosadašnji problemi u domenu uzrbanizma, projektovanja i izgradnje, kada je navedena problematika u pitanju. Bilo da je u pitanju ekonomski spoljnji faktor kroz finansijski problem investitora ili izvodjača radova, problematika otežanog izvodjenja nekih standarda, gledano s aspekta reljefa ili postojeće infrastrukture oko novih objekata ili objekata koje treba rekonstruisati, neadekvatan i nezaštićen položaj arhitekata u odnosu na položaj i status koji imaju u drugim zemljama gde se stručnost, uloga, znanje i praksa istih znatno više poštuje, problematika revizije planskog dokumenta, gdje često biva izbegnuto prisustvo i znanje arhitekata, i sl.

Aleksandra Popović, dip.prav. je kratkom prezentacijom ukazala na  određeni pomak u procesu implementacije propisa, ali i činjenicu da se uprkos postojanju relativno dobre zakonske regulative propisi ne poštuju, tako da i dalje nijedan objekat javne namene nije prilagodjen potrebama različitih vrsta invaliditeta. Aleksandra je prikazala više objekata javne namene od koji neki nisu uopšte ispoštovali niti jedan standard iz tog domena, neki su primenili samo pojedine standarde, a kod pojedinih se pri izvođenju nisu poštovali svi potrebni detalji tih standarda. U prilogu možete vidjeti detalje te prezentacije, uz zahvalnost Aleksandri Popović koja nam je to ustupila.

prezentacija

 

Na okruglom stolu su usvojeni sledeći zaključci:

  • da se u  procesu planiranja mora voditi računa o prostoru za lica sa invaliditetom
  • da se kroz  izmjene zakona prepozna revizija planskog dokumenta
  • da se intezivira  saradnja komore arhitekata i organizacija civilnog društva
  • da se u okviru programa Arhitektonskg i Građevinskg fakulteta, Univerziteta Crne Gore, uvede i program kojim će se studenti upoznati sa standardima poštovanja pristupačnosti za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
Aleksandar Tomović
Sekretar SACG

 

Balšićeva 48a
81000 Podgorica
tel: 069 689 489
info@sacg.me
www.sacg.me

 

Uloga arhitekata u poštovanju propisa u oblasti pristupačnosti objekata visokogradnje za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Leave a Reply