parminuta.rs

arh Vasa Perović

// Imale smo priliku da razgovaramo sa arhitektom Vasom Perovićem i čujemo njegovo mišljenje o važnosti arhitekture u životu jednog arhitekte ili bilo kog drugog pojedinca, kao i poređenje uslova za stvaranje u Srbiji i Sloveniji, gde je jedan od osnivača biroa BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI. Njegovi stavovi u vezi sa statusom struke u društvu formirani su dugogodišnjim iskustvom u praksi i svakako vrlo značajni kao saveti za sve ono što još nismo ili tek treba zajedno da uradimo, kako bismo stvorili okruženje koje nam je potrebno i status koji struka zaslužuje.

// „Ja mislim da je vrlo lako žaliti se, vrlo lako je govoriti kako te niko ne razume, ali u suštini, to je isto kao sa jezicima. Ja bih rekao da ne govorim kineski i mogao bih jako puno da se žalim zato što me Kinezi ne razumeju, ne? A u suštini bi možda trebalo da naučim neku reč kineskog, pa da u suštini pokušam da uspostavim tu komunikaciju.“

// BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI

Uspeh slovenačke arhitekture i kako je do njega došlo

Leave a Reply