superprostor.com

Arhitektonski_dijalozi

NASLOV: Arhitektonski dijalozi
UREDNICI: Boris Dundović i Alen Žunić
IZDAVAČ: UPI-2M Plus i Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta Sveučilištva u Zagrebu
GODINA: 2013.
JEZIK: Hrvatski
ISBN: 978-953-7703-16-5

Arhitektonski dijalozi su trotomna edicija intervjua sa 63 istaknuta hrvatska praktičara i teoretičara iz oblasti arhitekture i dizajna. Svaku od edicija čine odgovori na set od po 21 istovetnih pitanja, prilagođenih tematskim fokusima pojedinačnih tomova (diskurs hrvatske arhitektonske teorije, diskurs hrvatske arhitektonske prakse i diskurs hrvatske dizajnerske prakse). Cilj ovog nemalog i sistematski sprovedenog istraživanja bio je dobijanje uporednog prikaza, te refleksije perspektiva, stavova i razmišljanja ključnih aktera u oblastima arhitekture i dizajna.

Spektar sagovornika je širok i proteže se od velikih majstora struke, preko zrelih stvaraoca do nadolazećih mladih snaga. Intervjui su vođeni sa dvadeset i jednim kritičarom i teoretičarom arhitekture (vol. 1), zatim sa ključnim autorima hrvatske projektantske scene (vol. 2) i sa etebliranim dizajnerima i teoretičaroma dizajna (vol. 3). U okviru edicije Arhitektonski dijalozi moguće je pročitati i uporediti odgovore autora kao što su Nikola Bašić, Dinko Kovačić, Ranko Goran, Hrvoje Njirić, Vedran Mimica, Vera Grimmer, Dominiko Blažević, Maroje Mrduljaš, Ivana Bario, Mladen Orešić ili Feđa Vukić. Svaki od 63 intervja predstavlja jedan deo slagalice koja formira ukupnu sliku diskursa arhitekture i dizajna u Hrvatskoj na početku XXI stoleća.

 ...
Veliko propitivanje

Leave a Reply