DANI ARHITEKTURE: REUSE,17-19/11/2023.godine

Strukovna Komora arhitekata u periodu od 17-19. novembra organizuje druge Dane arhitekture u Crnoj Gori sa zvaničnom temom: Reuse.

Koorganizatori i partneri događaja su Arhitektonski fakultet u Podgorici, Savez arhitekata, ICE/ITA Italijanska agencija za spoljnu trgovinu, Glavni Grad Podgorica i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ponovna upotreba je termin koji se široko koristi u svakom sektoru društva.  Neodgovorno odlaganje otpada u svakom obliku štetno je po zdravlje, životnu sredinu i društvo. Građevinski otpad i otpad od rušenja čini otprilike 25%–30% ukupnog otpada koji se stvara u EU. Način na koji možemo učiniti da smanjimo ovu akumulaciju otpada je i edukacija ljudi.

Arhitektura je oblast koja nema budućnost bez održivosti zbog velikog uticaja koji vrši kroz različite oblasti svoje primjene. Da li čuvajući svoju prošlost možemo izgraditi svoju budućnost?

Predavači:

Jette Cathrin Hopp – direktorica Snohetta, Oslo

Robert Smitz – partner i direktor takmičenja White arkitekter, Geteborg

Ingrid van der Heiden, ko-osnivač i partner  Civic Architects, Roterdam

Alice Dietsch, direktorica AL_A, London

Karolina Backman – specijalista za cirkularni dizajn 3XN, Kopenhagen

Boris Podrecca – osnivač studija Boris Podrecca, Beč

Aljoša Dekleva – osnivač Dekleva Gregorič, Ljubljana

Saša Begović i Marko Dabrović, osnivači  3LHD, Zagreb

Idis Turato – koosnivač u Mataija x Sipina x Turato, Rijeka

Dušica Totić i Marko Korošec –  ko-osnivači Remorker architects, Beograd

Više informacija na sajtu događaja www.daniarhitekture.me.

Posjetite nas i na društvenim mrežama:

IN: https://www.instagram.com/daniarhitekture.me/
LI: https://www.linkedin.com/company/dani-arhitekture/about/
FB: https://www.facebook.com/people/Dani-arhitekture/100085402472670/

Broj bodova koji se stiče prisustvom  je 4 ( stručno područje ).

Ne propustite priliku da čujete renomirane arhitekte i obezbijedite kartu na vrijeme.