POZIV: Izložba i monografija: Arhitektura u Crnoj Gori u periodu od 2002. do 2022. godine

Strukovna komora arhitekata IKCG, u saradnji sa Arhitektonski fakultetom i Savezom arhitekata Crne Gore, u novembru 2022. godine planira održavanje izložbe: Arhitektura u Crnoj Gori u periodu od 2002 – 2022. godine, nakon čega je planirana izrada i štampa monografije sa istim nazivom.

Tema izložbe i monografije je crnogorska arhitektura u posljednjih 20 godina, odnosno od 2002. godine kao godine osnivanja arhitektonskog odsjeka na Građevinskom fakultetu kao preteče današnjeg Arhitektonskog fakulteta.

S tim u vezi, pozivaju se sve arhitekte da dostave prijave za realizovana djela na teritoriji Crne Gore u ovom periodu, a broj prijavljenih djela po autoru je neograničen.

Prijave se dostavljaju na sledeći način:

  • Za potrebe izložbe dostaviti pano dimenzija A0 portrait (841 x 1189mm) u otvorenom .psd formatu, i .pdf formatu za štampu. Zbog unificiranja dizajna svih panoa, tipski primjer panoa koji je potrebno koristiti se nalazi u prilogu u .psd i .pdf formatu. Broj panoa po realizovanom objektu je ograničen na jedan. List dizajnirati kombinacijom fotografija realizovanog objekta, tekstualnog dijela i crteža u crno bijeloj tehnici bez kota i opisa.
  • Za potrebe monografije je neophodno dostaviti pripremljen list dimenzija A3 landscape (297 x 420mm) u otvorenom .doc formatu. Zbog unificiranja dizajna svih panoa, tipski primjer dvostranog lista koji je potrebno koristiti se nalazi u prilogu u .doc formatu. Broj listova po realizovanom objektu je ograničen na dva. List dizajnirati kombinacijom fotografija realizovanog objekta, tekstualnog dijela i crteža u crno bijeloj tehnici bez kota i opisa.
  • U posebnom folderu je potrebno dostaviti fotografije objekta kvalitetne rezolucije. Brojeve u gornjem lijevom uglu listova ispunjava SKA.
  • Ukoliko se radi o rekonstrukciji objekta dostaviti fotografije prije rekonstrukcije i ime autora objekta.
  • UKoliko je u izradi projekta učestvovalo više arhitekata dostaviti njihova imena. 

Prijave se dostavljaju putem mail-a ili linka ba adresu: novica.mitrovic@ikcg.co.me, najkasnije do 15. avgusta 2022. godine.

Nakon dostavljenih prijava selektorski žiri sastavljen isključivo od arhitekata izvan teritorije Crne Gore izabraće prijavljene realizovane objekte za izložbu i monografiju.

01 Izložba pano edit

02 Izložba pano pdf

03 Monografija edit

04 Monografija pdf