PageLines- logo_SACG_color.png

Odgovor Saveza Arhitekata Crne Gore za RTCG, 19.01.2016., na pitanje “Zašto se protivite gradnji objekata pored hotela “Podgorica”?”

 

Savez arhitekata Crne Gore, kao strukovno udruženje, stalo je u zaštitu objekta hotela “Podgorica” iz razloga što se radi o jedinstvenom, vrhunskom arhitektonskom ostvarenju, po kome su poznati i grad Podgorica i država Crna Gora na široj arhitektonskoj mapi.

Smatramo da će lokacija za izgradnju solitera u neposrednoj blizini ovako specifičnog objekta biti trag po kome će buduća pokoljenja suditi o nama. Potrebno je još jednom preispitati i druge lokacije i tako omogućiti investitoru da ostvari svoj poslovni plan – jer, od svih mogućih, trenutno izabrana lokacija je najgore rješenje.

Jedini način da se prevaziđe ovaj loš trenutak je dijalog između svih učesnika u procesu.

Savez arhitekata Crne Gore, sa svojim kapacitetima, će dati puni doprinos u rješavanju ove izuzetno specifične i neobične situacije.

 

Predsjednik SACG, Nebojša Adžić

 

Zašto se protivite gradnji objekta pored hotela “Podgorica”?

Leave a Reply