ingkomora.me

Nakon velikog uspijeha prilikom održavanja prvog niza predavanja,  najavljujemo slijedeće održavanje Kursa iz oblasti Zelene gradnje, nove i napredne verzije LEEDv4 edukacije, u zgradi Skupštine Opštine KOTOR, Crna Gora; 09. i 10. okobra 2014.

Energo, Partner za Edukaciju pri Savjetu Zelene gradnje SAD (USGBC®) tvorca LEED® protokola, održaće dvodnevnu seriju Kurseva iz oblasti Zelene gradnje, tačnije LEED®edukacije profesionalaca, u navedenom periodu.
LEED®v4, pretstavlja najnoviju verziju rejting sistema Američkog savjeta Zelene gradnje (USGBC®) za sertifikaciju objekata. Nova verzija, LEED®v4, je obrazovana da na promišljen način sprovede svaki dio projekta i omogući ispunjenje svake inovacije tokom životnog ciklusa jedne zgrade, sa ciljem da unaprijedi način na koji projektantske strane razmišljaju, međusobno integrišu, projektuju i grade, a sa krajnjim ciljem zaštite životne sredine i usvajanja energetski efikasne prakse.

Kurseve će držati Marija Golubović, direktor kompanije Energo Energy Efficiency Engineering, akreditovani LEED® profesionalac za Zelenu gradnju, nosilac licence USGBC®Faculty, čime je ovlašćena da predaje u skladu sa programima Savjeta zelene gradnje SAD (USGBC®).
Dipl.inž Golubović je do sad uspješno sprovela sertifikaciju velikog broja projekata, ukupne površine od prijeko 300 000 kvadratnih metara, u različitim USGBC LEED kategorijama, a trenutno u Crnoj Gori radi na sertifikaciji za Luštica Bay.

Kompanija Energo Energy Efficiency Engineering je vodeća konsultantska kuća u zemljama našeg regiona koja se bavi projektovanjem i sertifikacijom objekata u skladu sa LEED® protokolom. LEED rejting sistem predstavlja najpopularniji vid analize i klasifikacije Zelene gradnje i do sada je primijenjen u 134 zemlje širom svijeta.

Budući da Inženjerska komora Crne Gore i Kompanija Energo Energy Efficiency Engineering grade partnerske odnose i rade na unapređenju uspješne i dugotrajne međusobne saradnje, Kompanije Energo Energy Efficiency Engineering nudi popust članovima IKCG za učešće na pomenutoj obuci.

PRIJAVITE SE ŠTO PRIJE I ISKORISTITE POPUSTE!
U vezi bilo kojih informacija kontakt telefon je:
+381 11 3977302
edukacija@energogroup.com
Odaberite vaše Kurseve i popunite prijavu na našem sajtu: www.energogroup.com

 

ZELENA GRADNJA: LEEDV4 OBUKA ZA PROFESIONALCE – KOTOR 09. I 10. OKTOBAR

Leave a Reply