Lana Ivanović

Datum rođenja:

08. 03. 1994.

Adresa:

Zlatica 48, Podgorica

Broj telefona:

+38267838989

Email:

lanaivanovic@yahoo.com

Zvanje:

diplomirani inženjer arhitekture

Fakultet:

Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad

Zanimanje:

Arhitekta

Kompanija:

STUDIO GRAD d.o.o. Podgorica