MEĐUNARODNI KONKURS ZA KONGRESNI CENTAR U TREBINJU

Raspisivač /Naručilac/ konkursa

Mješoviti Holding – “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Raspisuje: otvoreni međunarodni, jednostepeni,projektni, anonimni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja KONGRESNOG CENTRA U TREBINjU 

Konkursni rokovi:

•             Početak konkursnog roka: 24.11.2023. godine

•             Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije sa linka je 01. 02. 2024.godine

•             Rok za postavljanje pitanja je do 15. 02. 2024.godine

•             Krajnji rok za podnošenje  konkursnih radova  je : 07. mart 2024.godine do 23:59 časova (GMT +1).

•             Zapečaćena koverta  se šalje poštom, i mora stići do 07. marta 2024.  do 12 časova na  adresu: MHERS MP a. D. Trebinje, Stepe Stepanovića BB 89101 Trebinje BiH

•             Objava rezultata konkursa je do 90 dana od momenta isteka roka za predaju konkursnih radova

Raspisivač planira dodeliti tri nagrade u neto iznosu i to:

PRVA NAGRADA              50.000,00 KM

DRUGA NAGRADA          20.000,00 KM

TREĆA NAGRADA            10.000,00 KM

Konkursna komisija ima pravo da nenovčanim priznanjem pohvali jedan ili više radova.

Članovi komisije :

1. mr Luka Petrović– v.d. Generalnog direktora MH Elektroprivrede RS- predsednik

2.  prof. dr. Vladan Đokić, dipl. inž. arh. – Rektor Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika

3.  prof. dr. Vladimir Lojanica, dipl. inž. arh. – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član

4.  prof. dr Saša Čvoro, dipl. inž. arh. – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci,  član

5.  prof. dr Svetlana Perović, dipl. inž. arh.- Dekanka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, član

6. dr Dragan Šiniković, dipl. inž. arh.,  član

7. prof. dr. Mijomir Mijić, dipl. inž. el., član

8.  Radojka Nožica, dipl. inž.arh., član

zamjenski članovi :

9. Danilo Ilić, dipl. inž. građ.

10. prof. Ivan Rašković, dipl. inž. arh.

Jezik konkursa je srpski i engleski jezik.

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku :  https://ers.ba/konkurs/

СРПСКИ – informacija o konkursu – Kongresni centar Trebinje.pdf

ENGLISH – informacija o konkursu – Kongresni centar Trebinje.pdf